oýnaklamak oý‧nak‧la‧mak işlik

 1. Her hili oýunlar edip bökjeklemek, oýun etmek.

  • Sypanda dor taýyň sagrysyn, göwsün, silkinip oýnaklap, ol atýar owsun. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Çalt hereket etmek, hereketde bolmak, möwç almak.

  • Tolkunlar yzly-yza oýnaklap, düýrlenip, kenar gelýär. Gözleri oýnaklap duran ýaşuly oňa ýylgyryp seretdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • oýnaklady
 • oýnaklamaga
 • oýnaklap
 • oýnaklaýan
 • oýnaklaýar
 • oýnaklaýardy