oýnaklamak işlik

  1. Her hili oýunlar edip bökjeklemek, oýun etmek.

    • Sypanda dor taýyň sagrysyn, göwsün, silkinip oýnaklap, ol atýar owsun. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  2. Çalt hereket etmek, hereketde bolmak, möwç almak.

    • Tolkunlar yzly-yza oýnaklap, düýrlenip, kenar gelýär. Gözleri oýnaklap duran ýaşuly oňa ýylgyryp seretdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)