oýnak oý‧nak

Oýnalyp ýören, kelçik, suwumsyz.

  • Bu bälçik gelin -gyzlaryň hem hemişe oýmaklary wüşüdir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem oýnak - oýnagy.


Duş gelýän formalary
  • oýnaga
  • oýnagy
  • oýnagyna
  • oýnaklyk