oýmuldamak oý‧mul‧da‧mak işlik

Çaýkanjyrap hereket etmek, oýmudyklap hereket etmek.

  • Bu heleý oýmuldap, kynçylygy görmändir. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • oýmuldap
  • oýmuldardyň