oýmak1

[o:ýmak]

Tikin tikilende, barmaga geýdiriýän metaldan edilen esbap.

oýmak2 işlik

[o:ýmak]

Bir zady gazyp ýa-da kesip oý etmek, çukanak etmek.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem oýmak - oýdum, oýduň, oýupdyr.

oýmak3

[o:ýmak]

Oý bolan, oýulan, çakanak.

  • Aşaky hem ýokarky işikde tegelejik oýmak çukurjyk bar eken. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)