oýlanyşmak işlik

[o:ýlanyşmak]

Bir zat barada her taraplaýyn pikirlenmek, oýlap görmek, ölçerip görmek, pikirlenişmek.

  • Muny biz oýlanyşyp görmeli bolarys! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Olar ýol boýy dymşyp, her haýsy öz ýanyndan oýlanyşyp gelýärdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)