oýkanmak işlik

  1. Bir zada süýkenmek, ýaplanyp gaşanmak.

    • Gotur at çöpden-çöpe süýkenip, agaçdan -agaja oýkanyp galyberdi. («Görogly» eposy)

    • Ol bir gün omzuny gaşamak üçin agaja oýkanýar weli, ýokarsndan naýynjar ses eşidilýär. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)

  2. Ynjalyksyz bolmak ýaýdanmak.

    • Stulda oturmaga öwrenişmänsoň, gorka-gorka oýkanyp, oturgyjyny stola ýakynyrak süýşürdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)