oýkalamak işlik

Bir ýere süýkelmek, sürtgülenmek.

oýkalamak işlik

Bir zady bir ýere sürtgülemek, yzygiderli süýkemek.

  • Onuň ýalaňaç garnyna çalaja örgünli eňegini goýanda, Annam jykyr-jykyr gülýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Myrat eliniň aýasyny dyzyna oýkady-da, nas atmak üçin taýýarlandy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)