oýdurmak işlik

Bir zady bir ýere gaýta-gaýta oýkamak, süýkemek, sürtgülemek.

  • Elleri bilen ýüzüni oýkalap pallady-da ýerinden turup tamyna ýüzlendi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)