oýaklatmak işlik

  1. Her hili oýunlar etdirmek, bökjekletmek.

  2. Iki baka hereket etdirmek.

    • Jeren gözlerini oýnakladyp, gülki gatyşykly gepledi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem oýaklatmak - oýakladýar, oýakladar, oýakladypdyr.