oýa

Uka gitmedik, uklaman ýatan, uklamadyk.

  • Arçyn dagy oýamyka. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Kümäniň ýokary ýerlerindäkiler hem bir-biriniň oýandygyny duýdular. («Bahar»)