oçerk

  1. Edebiýat termini 1. Bir real wakany beýan edýän çaklaňrak edebi eser.

    • Ýazyjylaryň makalalary, oçerkleri we gowgulary ýygy-ýygydan peýda boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Şu günki kolhoz adamlary hakynda ol birnäçe oçerk ýazdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Bir mesele barada umumy ýazylan beýannama.

    • Türkmenistanyň taryhynyň oçerki.