nyzam at

[nyza:m]

  1. Tertip, düzgün.

    • Nyzam bilen ekilen tertipli bagyn içindäki köçeleriň aňyrysy görünmeýär. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  2. Harby maşk, hatar.

nyzam etmek

Nyzam bilen ýöremek, harbylarça ýöremek.

  • Anha, kaka, biziň nyzam edýän ýerimiz. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)