nusga

  1. Tejribe ýa-da görelde üçin önüm.

    • Sergä gelen halynyň surat nusgasy meniňki. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Bir zadyň gaýtalanan formasy, kopiýasy.

  3. Bir zadyň göreldesi.