nusga

 1. Tejribe ýa-da görelde üçin önüm.

  • Sergä gelen halynyň surat nusgasy meniňki. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Bir zadyň gaýtalanan formasy, kopiýasy.

 3. Bir zadyň göreldesi.


Duş gelýän formalary
 • nusga-da
 • nusgada
 • nusgadaky
 • nusgadan
 • nusgadygyna
 • nusgadygyny
 • nusgadyr
 • nusgalar
 • nusgalara
 • nusgalarda
 • nusgalardaky
 • nusgalardan
 • nusgalardyr
 • nusgalary
 • nusgalary-da
 • nusgalarydyr
 • nusgalarymyz
 • nusgalaryna
 • nusgalarynda
 • nusgalaryndan
 • nusgalaryny
 • nusgalarynyň
 • nusgalaryň
 • nusgalaýyn
 • nusgaly
 • nusgalyga
 • nusgalygy
 • nusgalygyna
 • nusgalygyny
 • nusgalygynyň
 • nusgalygyň
 • nusgalyk
 • nusgalykda
 • nusgalykdyr
 • nusgalylygy
 • nusgamyz
 • nusgany
 • nusganyň
 • nusgasy
 • nusgasy-da
 • nusgasydy
 • nusgasydyr
 • nusgasyna
 • nusgasynda
 • nusgasyndaky
 • nusgasyndan
 • nusgasyny
 • nusgasyny-da
 • nusgasynyň
 • nusgasyz
 • nusgaňyzy