nuh

Dini söz Biziň eramyzdan öňki erada ýaşap öten pygamberiň ady.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem nuh - nuhum, nuhuň.

nuh eýýamy

Köp asyrlar mundan öň, gadymy.

nuhuň tupany

Dünýäni suw-sil almagy (Nuhuň döwründe).