nohut no‧hut

Botanika Kösükli birýyllyk medeni ösümlik we onuň togalajyk dänesi.

 • Ol ýerde ýazlyk bugdaýdan başga düme künji, nohut we gawun-garpyz ýaly ekinler-de emele gelýärdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Nohudyň, mäşiň, darynyň we başga dänelileriň dürli sortlary hem aýratyn gaplarda durýar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem nohut - nohudy.


Duş gelýän formalary
 • nohuda
 • nohudy
 • nohudynda
 • nohudyndan
 • nohudyny
 • nohudynyň
 • nohudynyňky
 • nohudyň
 • nohudyňky
 • nohutda
 • nohutdan
 • nohutlar
 • nohutlary
 • nohutly