noýba

[no:ýba]

Botanika Uzyn kösükli birýyllyk medeni ösümlik we onuň süýri däneli hasyly.

  • Biziň otrýadymyz şu ýyl hem berkidilen uçastokda pomidor, kelem, şugundyr, noýba ýaly ekinler ekdi. («Mydam taýýar» gazeti)