nikalaşmak işlik

[nika:laşmak]

Resmi ýagdaýda biri-biriň bilen nika girmek, biri bilen nikaly bolmak, ýazylyşmak.

  • Meniň ilden çykgynçylyk eden işim ýok, biri bilen tirkeşip öýden geçip gitmedim, ýöne atam-enemden geňeşsiz nikalaşdym. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)