niçik

Gepleşik dili Nähili, neneňsi, nätüýsli.

 • Ýoluň açyk, saýlap niçik kär tutsaň, ýoluň açyk, haýsy tarapa gitseň. (A. Haýydow, Gök asman)

 • Alysdan göründi bir gara nokat, bilmedim men onda niçik bereket. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 • Niçik ýagdaýyňyz, halyňyz niçik? Ara daş bolsa hem, birdir ýüregimiz. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem niçik - niçigi.


Duş gelýän formalary
 • niçigem
 • niçik-de
 • niçikde
 • niçikdigini
 • niçikdir
 • niçikler
 • niçikmi
 • niçiksiň