niçezar

[niçeza:r]

Haçana çenli, haçana deňeç.

  • Niçezar men her ýyl olara ýaşik almalymyşym? (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Heý doňuzlar, niçezar size aýdyp etdirmeli bolar? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)