netijeli sypat

[neti:jeli]

Netijesi bar bolan, netije berýän derekli.

  • Okatmak işini netijeli etmäge çalyşýardy. (I. T. Orogodnikow, P. N. Şimbirew, Pedagogika)

  • Netijeli iş.

  • Netijeli hereket etmek.