netijede

[neti:jede]

Ahyrynda diýmek, şeýlelikde, şunlukda diýen ýaly many berýän, netije çykarmagy, jemlemegi aňladýan giriş sözi.

  • Netijede, olaryň sapan garpyzlary möhletinden 20 gün öň ýetişdi. («Mydam taýýar» gazeti)