nesibe at

[nesi:be]

Ýazgyt, kysmat, nesip.

  • Jan oglum, seniň toýuňy görmek nesibäm bar eken! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

  • Käne dünýä garalypdyr kömürden, nesibäňi gözle, täze ömürden. (Mollamurt, Saýlanan eserler)