nerrek

Bezeg şaýlarynyň ýüzüne her hili görnüşdäki deşikler deşmek üçin ulanylýan gural, ussa şaýy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem nerrek - nerregi.