nepislik

[nepi:slik]

Çeperçilik, näziklik, kaşaňlyk, owadanlyk.

  • Keşdeleriň inçeden nepisligi uly adamynyň işini ýadyňa salýar. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem nepislik - nepisligi.