nemli sypat

Çyg çeken, yzgar alan, çygly, yzgarly.

  • Niredendir birýerden üstüne ýagyş sepelän gury syzanyň, şor garaganyň şorumtyk nemli ysy şemala arylyşyp gelýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)