nem at

Çyglyk, yzgar, çyg.

  • Düýbüne nem goýberilen gök maýsa ýaly ruhum täzelenip başlady. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Asmandan bir katra nem dammady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)