nejis ne‧jis

[neji:s]

 1. Ýürek bulandyryjy, bet, ýaman, pis.

  • Meret obanyň baýlaryndan nejis işleriň ýüze çykjagyny oslaman durmaýardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Göçme manyda Haýyn, ýigrenji.

  • Ol indi uruş oduny tutaşdyrmak isleýän nejislere garşy halkyň alyp barýan göreşi hakynda gürrüňe başlady. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Bes et indi, ynsapsyz nejis! («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • nejise
 • nejisi
 • nejisiň
 • nejislere
 • nejisleri
 • nejisleriň
 • nejisligi
 • nejislik
 • nejislikdi