neşeli sypat

  1. Tirýek çekmek zerarly neşesi, keýpi bar bolan.

  2. Keýpli, gyzykly, lezzetli.

    • Ol hem neşeli köwüşleri geýmegi gowy görýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

    • Öňden gelýän troýka örän neşeli. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

  3. Timar berlen, daş görnüşi sypaýy.