ne ne baglaýjy kömekçisi

  1. Ýokluk görkezýän baglaýjy kömekçi.

    • Men şol iki ýarym içinde ne arkaýyn iýip içdim, ne-de ine-gana ukymy aldym. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  2. Güýçlendiriji kömekçi.

    • Ne gözel maşgala! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Ne gözel şöhrat, bu bagda bagbanyň bolsam seniň. (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)