natuwan na‧tu‧wan

[na:tuwa:n]

Könelişen söz Kömeksiz, biçäre, görgüli.

  • Men natuwanyň hatyny yzyna gaýtarmarsyň diýip, ötünç soramak bilen uzak ýoldan, ýakyn ýürekden saňa salam gönderýärin. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • natuwany
  • natuwanyň