namazhon na‧maz‧hon

[nama:zho:n]

Sypdyrman namaz okaýan, dindar.

  • Senem namazhon bolduň! -- diýip, Sähet aýlanyp duran kellesini eli bilen saklajak bolýan ýaly, maňlaýyny tutdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • namazhonlyk