namartlamak na‧mart‧la‧mak işlik

[na:ma:rtlamak]

 1. Namart bolmak, gorkaklyk etmek, namartlyk etmek, bigaýratlap başlamak, ejizlemek.

 2. Sözünden dänmek, sözünde tapylmazlyk, ähtiňden dänmek.


Duş gelýän formalary
 • namartlady
 • namartladyň
 • namartlama-da
 • namartlamagy
 • namartlamak
 • namartlamakmy
 • namartlanymy
 • namartlanyny
 • namartlapdyr
 • namartlar
 • namartlary
 • namartlaýar