nalyş na‧lyş at

[na:lyş]

Zaryn zeýrenç, zaryn ses, çekilýän ahy-nala.

 • Hudaýa müň gezek nalyş edeniňden, doktora ýekeje gezek sançdyraýmaly ekeni. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Eýsem-de bolsa, Aýnanyň haýyşy, enäniň nalyşy ony wagtlaýyn köşetdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Nurjanyň ejesiniň dadyna Taňry-da ýetmändi, ýeliň piri-de onuň nalyşyny eşitmändi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)


Duş gelýän formalary
 • nalyşa
 • nalyşam
 • nalyşly
 • nalyşy
 • nalyşym
 • nalyşymy
 • nalyşyn
 • nalyşyna
 • nalyşyny
 • nalyşyňy