nalatmak na‧lat‧mak işlik

[na:la:tmak]

Bir zat barada biriniň göwnüne gaty degmek, birini zeýrendirmek, bagyrtmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem nalatmak - naladýar, naladar, naladypdyr.


Duş gelýän formalary
  • naladan