nalamak na‧la‧mak işlik

[na:la:mak]

Biriniň elinden dat etmek, biri ýa-da bir zat barada gaty närazylyk bildirmek, güýçli zeýrenmek.

 • Ykbalyndan nalap, özbaşyna samraýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ol öz gününden nalar ýalymydy näme?! (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • nalady
 • nalaly
 • nalam
 • nalama
 • nalamak
 • nalamakdan
 • nalamany
 • nalamasa
 • nalamok
 • nalan
 • nalanokdy
 • nalany
 • nalanyň
 • nalap
 • nalapdy
 • nalapdyr
 • nalar
 • nalarda
 • nalary
 • nalaryny
 • nalasy
 • nalasyn
 • nalaýan
 • nalaýar
 • nalaň