nalajedeýinlik na‧la‧je‧de‧ýin‧lik

[na:la:jedeýinlik]

Iş oňarmazlyk, başarnyksyzlylyk, bihepbelik, gözgynyçylyk, gowşaklyk.

  • Hemmesi hem seniň nalajediýinligiňden. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem nalajedeýinlik - nalajedeýinligi.


Duş gelýän formalary
  • nalajedeýinligi
  • nalajedeýinligimiz
  • nalajedeýinliginden
  • nalajedeýinligine
  • nalajedeýinligini
  • nalajedeýinlikde
  • nalajedeýinlikdenmi
  • nalajedeýinlikleriniň