nalajedeýinlik

[na:la:jedeýinlik]

Iş oňarmazlyk, başarynyksyzlylyk, bihepbelik, gözgynçlyk, gowşaklyk.

  • Hemmesi hem seniň nalajediýinligiňden. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem nalajedeýinlik - nalajedeýinligi.