nalaşmak işlik

[na:la:şmak]

Köp bolup nalamak, bilelikde zeýrenmek, dat edişmek.

  • Bir ýola towşanlar ýygnanyşyp, öz durmuşlaryndan nalaşyp başlapdyrlar. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)