nala

[na:la]

Biri ýa-da bir zat barada närazylyk duýgusy zaryn, zeýrenç, nalyş.

nala çekmek

  1. Agyry, syrkawlyk zerarly ah çekmek, ah-wah etmek, iňňildemek.

    • Ýüzlerçe biçäräniň ölüm ýassygynda nala çekip ýatanyny göreniňde ne toý, ne-de tomaşa ýadyňa düşýär. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

  2. Ejizlikden, horlukdan, zulumdan zeýrenmek.