nala na‧la

[na:la]

Biri ýa-da bir zat barada närazylyk duýgusy zaryn, zeýrenç, nalyş.

nala çekmek

 1. Agyry, syrkawlyk zerarly ah çekmek, ah-wah etmek, iňňildemek.

  • Ýüzlerçe biçäräniň ölüm ýassygynda nala çekip ýatanyny göreniňde ne toý, ne-de tomaşa ýadyňa düşýär. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 2. Ejizlikden, horlukdan, zulumdan zeýrenmek.


Duş gelýän formalary
 • nalada
 • naladan
 • nalady
 • nalaja
 • nalalar
 • nalalary
 • nalalaryndan
 • nalaly
 • nalam
 • nalama
 • nalamy
 • nalany
 • nalanyň
 • nalasy
 • nalasyn
 • nalasyna
 • nalasyndan
 • nalasyny
 • nalasynyň
 • nalaň