nakys na‧kys

  1. Könelişen söz Iş başarmaýan, çepiksiz, emelsiz, nalajedeýin.

    • Olar munuň gözüne has nakys göründi. («Tokmak» žurnaly)

  2. Suwumsyz, biderek, ugursyz, içýakgyç.

    • Besdir Ýazhan, bilseň sylagyň ýetdi, Nakys sözüň halys süňňümden ötdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • nakysja
  • nakyslygy
  • nakyslyk