naharly sypat

  1. Nahar edinen, nahar iýen, dok.

    • Men naharly, siz arkaýyn naharňyzy iýiberiň!

  2. Içine nahar guýlan, içinde nahar bar bolan.

    • Naharly okaralar myhmanlaryň öňüne dalaşyp başlandy.

  3. Köp iýýän, iýermen, horan.

    • Naharly adam.