naharlanmak na‧har‧lan‧mak işlik

Nahar edinmek, nahar iýmek.

 • Iýmişler we kökler bilen naharlanmaly bolupdyr. (Gadymy dünýä taryhy)


Duş gelýän formalary
 • naharlanaly
 • naharlanan
 • naharlananda
 • naharlanandan
 • naharlanany
 • naharlananymyzda
 • naharlananymyzdan
 • naharlananyňy
 • naharlandy
 • naharlandylar
 • naharlandym
 • naharlanmaga
 • naharlanmagy
 • naharlanmagyna
 • naharlanmagyny
 • naharlanmagyň
 • naharlanmak
 • naharlanmakdan
 • naharlanmaklaryny
 • naharlanmaly
 • naharlanmalydyr
 • naharlanmaryn
 • naharlanmasa
 • naharlanmazlyk
 • naharlanmazlykdan
 • naharlanmaň
 • naharlansa
 • naharlansynlar
 • naharlanyp
 • naharlanypdy
 • naharlanypdyr
 • naharlanypdyrlar
 • naharlanyň
 • naharlanýan
 • naharlanýandygyna
 • naharlanýanlaryň
 • naharlanýanyny
 • naharlanýança
 • naharlanýar
 • naharlanýarlar