nahar at

Bişirilip taýýarlanan iýmit, damak.

  • Her gün nahary öňümüze alanymyzda, kakaň ikimiziň ýadymyza düşýärsiň. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

nahar seljermek

Naharyň birini iýip, beýlekisini iýmezlik.