nahar na‧har at

Bişirilip taýýarlanan iýmit, damak.

 • Her gün nahary öňümüze alanymyzda, kakaň ikimiziň ýadymyza düşýärsiň. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

nahar seljermek

Naharyň birini iýip, beýlekisini iýmezlik.


Duş gelýän formalary
 • nahar-da
 • nahara
 • naharam
 • naharda
 • nahardan
 • nahardyr
 • naharlar
 • naharlara
 • naharlardan
 • naharlardanam
 • naharlardy
 • naharlardylar
 • naharlardyr
 • naharlary
 • naharlary-da
 • naharlarymam
 • naharlaryna
 • naharlarynda
 • naharlaryndan
 • naharlaryny
 • naharlarynyň
 • naharlaryň
 • naharlaryňy
 • naharlaryňyzyň
 • naharlaýyn
 • naharly
 • naharlygyndanam
 • naharlyk
 • naharlylygy
 • naharlylyk
 • naharmy
 • naharsyz
 • nahary
 • nahary-da
 • naharydyr
 • naharym
 • naharyma
 • naharymdan
 • naharymy
 • naharymyzy
 • naharymyň
 • naharyn
 • naharyna
 • naharynda
 • naharyndan
 • naharyny
 • naharynyň
 • naharyň
 • naharyňa
 • naharyňam
 • naharyňdan
 • naharyňy
 • naharyňyz
 • naharyňyzy