nah at

Dokmaçylyk Pagtadan egrilen ýüplük we şu ýüplükden dokalan mata.

  • Orta Aziýadan Astrahanyň üsti bilen Russiýa nah we ýüpek mata çykarylypdyr. (SSSR Taryhy)