nagma nag‧ma

Könelişen söz Şygyr, aýdym.

  • Göwün açýar goşulanda saz bilen. (G. Seýitliýew, Saýlanan eserler)

  • Ýüpek tar heňi deý nagmalar düzüp, Ýüpekçi gözeller aýdymlar aýtdy. (R. Seýidow, Saýlanan eserler)

  • Nagmalar ýaňlanýar bu gün dört ýanda. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • nagmalar
  • nagmalary
  • nagmalaryny
  • nagmalaryň
  • nagmaly
  • nagmasy
  • nagmasyna