nagma

Könelişen söz Şygyr, aýdym.

  • Göwün açýar goşulanda saz bilen. (G. Seýitliýew, Saýlanan eserler)

  • Ýüpek tar heňi deý nagmalar düzüp, Ýüpekçi gözeller aýdymlar aýtdy. (R. Seýidow, Saýlanan eserler)

  • Nagmalar ýaňlanýar bu gün dört ýanda. («Sowet edebiýaty» žurnaly)