nagara na‧ga‧ra

  1. Gahar-gazap, igenç.

  2. Ýüzüne eýlenen deri çekilen, kakylyp çalynýan saz guraly.

    • Hem depregiň, hem nagaryň sesi eşidilýärdi. (N. W. Gogol, Saýlanan eserler)

nagara döwmek

Biriniň üstüne ajyňy pürkmek, gazaplanmak, gaharlanmak.

  • Sen meniň üstüme nagaraňy döwjek bolýarsyň. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • nagaralaryny
  • nagarasy
  • nagarasyn
  • nagarasyny
  • nagaraňy