nagan

seret sapança

  • Onuň bilinde sallanýan gapda alty okly nagan bardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Lal bol, gepleme, ataryn! -- diýip, Sähediň ýüregine nagan goýdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)