nadyl na‧dyl

[na:dyl]

Könelişen söz Bir zatdan närazy, göwnüne deglen, bir zatdan göwni galan, kanagatlanmadyk.

  • Şu gezek hem salamymy gowşurman geläýseň, senden mydam nadyl bolup gezerin! (H. Ysmaýylow, Powestler)

  • Brigadir ol ýigidiň işinden nadyl bolmady. («Zähmet gahrymanlary»)


Duş gelýän formalary
  • nadyldylar
  • nadyllyk