naýzalaşmak işlik

Naýza bilen uruşmak, biri-biriňe naýza sançmak, biri-biriňi naýzalamak.

  • Onuň mylaýym howalarda bukdaklaşyp atyşmak, naýzalaşmak höwesi hem bardy. (H. Ysmaýylow, Powestler)