naýçalamak naý‧ça‧la‧mak işlik

Naýça emele gelip başlamak, düwüp başlamak, düwmek.

  • Hyýar gülüni dökenden soň naýçalap başlaýar.


Duş gelýän formalary
  • naýçalan
  • naýçalap
  • naýçalarda
  • naýçalary
  • naýçalaryny