naçarlanmak işlik

[na:ça:rlanmak]

Özüňi naçar, çäresiz halda duýmak, naçarlyk etmek, ejizlenmeklik, erksizlenmek.

  • Naçarlanyp oturmak.